Home » Khuyến mại mới nhất » Nạp Lại Thưởng Ngay 25% Tại Trò Chơi Fun88 Slot

Nạp Lại Thưởng Ngay 25% Tại Trò Chơi Fun88 Slot

Khi nạp lại tại Trò chơi của nhà cái Fun88 trong thời gian từ 0h (2/12/2019) đến 23h59 phút (31/12/2019) theo GMT+8, người chơi sẽ có cơ hội nhận thưởng đến 25% giá trị nạp.

trò chơi Fun88

Thưởng nạp lại tại Trò chơi Fun88 Slot

Đối tượng và chi tiết giải thưởng

  • Chương trình dành cho 1000 thành viên chơi bằng VNĐ với Trò chơi Fun88 và gửi tiền trong thời gian khuyến mãi.
  • Thành viên được nhận tiền thưởng với 25% giá trị nạp lại vào tài khoản trò chơi Fun88, tối đa là 1.000.000 VNĐ. Tiền gửi tối thiểu là 500.000 VNĐ, doanh thu yêu cầu cần gấp 12 lần tổng tiền gửi và tiền thưởng.
  • Ví dụ, tiền gửi là 1.000.000 VNĐ, tiền thưởng là 25% x 1.000.000 VND = 250.000 VNĐ. Vậy doanh thu yêu cầu là (1.000.000 VND + 250.000 VNĐ) x 12 = 15.000.000 VNĐ.

Cách tham gia  

Thành viên cần gửi hoặc chuyển khoản vào ví Trò Chơi và chọn “Nhận khuyến mãi” tại  “Thưởng Nạp Lại – 25% Tại Trò Chơi Fun88 Slot”. Tiền thưởng được khóa đến khi người chơi đạt được đủ doanh thu yêu cầu. Lúc này, nhà cái sẽ đưa thông báo khi bạn đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Điều kiện tham gia

  1. Trong thời gian khuyến mãi, mỗi người chơi được tham gia nhận tối đa 200 lần với mỗi mức thưởng nạp lại tại mỗi ví tiền (tổng là 400 phần thưởng nạp lại). Lưu ý, một phần thưởng nạp sẽ được tham gia mỗi lần tại 1 ví tiền. Khi đạt doanh thu yêu cầu, người chơi có thể tham gia phần thưởng khác tại cùng ví tiền đó.
  2. Doanh thu tại các trò Card Game, câu cá, thẻ cào, table games và PT Slot đều không được tính.
  3. Tiền thưởng phải cược ít nhất 1 lần để rút ra.
  4. Trường hợp doanh thu không đạt đủ trong 15 ngày từ lúc nhận khuyến mãi, tiền thưởng sẽ bị hủy.
  5. Các vòng quay miễn phí không được cộng vào doanh thu yêu cầu.
  6. Khuyến mãi Fun88 áp dụng mọi điều kiện chung của nhà cái.