Home » Home page FAQ » Số tiền gửi/ rút tối đa ở Fun88 mỗi ngày là bao nhiêu?

Số tiền gửi/ rút tối đa ở Fun88 mỗi ngày là bao nhiêu?

Gửi tiền tại Fun88 sẽ có định mức tối đa cho từng hình thức:
  • Với hình thức chuyển khoản, thanh toán qua cổng FastPay và nạp thẻ bằng F-Cash, người chơi được gửi tối đa 300 triệu đồng/ ngày.
  • Hình thức thanh toán bằng thẻ cash cùng được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/ ngày.
Fun88 hỗ trợ rút tiền tối đa mỗi ngày lên tới 200 triệu đồng với 10 lệnh đặt rút/ ngày.

Did this answer your question?

 

Leave a Reply